Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost EUROCOM Company Group s.r.o. (IČO: 24232076) se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem.

Shromažďujeme informace zadané do fakturačních formulářů. Povinnými údaji jsou jméno a příjmení nebo firma, e-mail, telefon, ulice, město a PSČ. U přihlášených uživatelů rovněž zaznamenáváme historii nákupů.

Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu jejich zpracování. Zákazník může své údaje snadno měnit po přihlášení na stránkách www.eurocomcompany.cz Osobní údaje je také možno vymazat z databáze společnosti. Písemné žádosti zasílejte na na e-mail eurocomcompany@seznam.cz.

Vámi poskytnuté údaje nám usnadňují komunikaci s našimi zákazníky. Potřebujeme znát adresu, kam máme objednané zboží doručit, kontaktovat Vás v případě doplňujících dotazů nebo Vám poradit či doporučit zboží z naší nabídky.